Опубликовано 16th Октябрь 2011 |

Новий конкурс

turbota

Гуманітарна програма підтримки для України
від Федерального Фонду «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» Німеччина
у співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією
«Турбота про літніх в Україні»

Оголошення 4 конкурсу, жовтень 2011 року
Програма підтримки ініційована німецьким Фондом «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє», який і після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надають підтримку колишнім жертвам націонал — соціалізму. Організатором програми і конкурсу на фінансування проектів в Україні є ВБО «ТЛУ».


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


До участі у програмі підтримки «Місце зустрічі — Діалог» запрошуються українські організації, діяльність яких спрямована на покращення стану літніх людей в країні, перш за все — жертв тоталітарних режимів. В рамках програми на місцевому рівні створюються місця зустрічі — площадки для спілкування — преш за все осіб похилого віку; також створюються умови для появи в учасників нових життєвих імпульсів та інтересів, суспільного визнання досвіду та життєвих досягнень літніх людей, а відтак — підвищення їх соціального статусу. Німецький Фонд «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» і його українські партнери вважають, що люди навіть дуже поважного віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема це стосується осіб, що народилися до травня 1945 року, постраждали від націонал-соціалізму, жертв війни і жертв сталінізму цього віку, які можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

I. Цілі програми підтримки
1. Підвищення соціального статусу осіб похилого віку, в том числі жертв тоталітарних режимів; суспільне визнання їх доль і життєвого досвіду.
2. Надання можливості для активної участі літніх людей у суспільному житті, подолання їх ізольованості з допомогою різних заходів в місцях зустрічі..
3. Визнання взаємної відповідальності поколінь. Літні люди і, зокрема, учасники проектів, мають сприйматися не як безпорадні старі люди або жертви, а як особи, які завдяки своєму досвіду та знанням здатні вносити важливий внесок у розвиток суспільства.
4. Сприяння усвідомленню історії свого життя і своєї країни через заходи, спрямовані на встановлення діалогу поколінь за участі жертв тоталітарних режимів.

II. Хто може подавати заявку?
Організації або установи України, що працюють з людьми похилого віку або такі, що діють у соціальній або культурно-просвітницькій сфері (бажано охоплення різних поколінь), тобто
• неурядові, неприбуткові, релігійні та інші громадські організації;
• державні та муніципальні структури, якщо вони планують виконання проекту у партнерстві з недержавними організаціями, а запланована проектна діяльність не є статутною діяльність заявника і не фінансується з державного бюджету.
• Апплікантом проекту є юридична особа, що відповідає наведеним вище вимогам;
III. Цільові групи
Основною цільовою групою є особи, які притягалися націонал-соціалістичним режимом до рабської та примусової праці, колишні в’язні концтаборів і гетто та колишні військовополонені. Але жертви сталінізму віком від 66 років та інші особи похилого віку також можуть запрошуватися до участі в проекті. Тому програм адресована переважно організаціям та закладам, які прагнуть залучати представників старшого покоління до активного життя.
IV. На які проекти можуть надаватися кошти?
Грошові кошти надаються організаціям і закладам, які створюють умови для зустрічей і сумісної діяльності літніх людей, особливо — жертв тоталітарних режимів. Учасники мають потримати стимул до виявлення власної ініціативи і самостійної організації заходів. Місця зустрічі можуть пропонувати літнім,людям такі заходи: участь у різних гуртках, у групах для обговорення актуальних питань, проблем, пов’язаних зі старінням, інших гуманітарних питань широкого кола; консультації, заходи з надання допомоги немобільним літнім людям, просвітницькі програми, екскурсії або зустрічі у затишних умовах на свята та з інших приводів. Вітаються також заходи за участі різних поколінь, де молоді і літні дискутують, обмінюються досвідом або ближче знайомляться один з одним (дискусійні клуби, виставки, театральні групи, співи, допомога у виконанні домашніх завдань, комп’ютерні курси, і таке інше.). Особлива увага надається регулярності та інноваційності заходів, участі в них різних поколінь.
V. Фінансування
• Проекти можуть плануватися на термін до двох років. В залежності від обсягу, тривалості та масштабу заходів сума гранту може становити від 5.000 до 20.000 євро на рік.
• Очікується економне фінансове планування, що відповідає змісту проекту і місцевим умовам. При оцінюванні бюджету проекту важливу роль відіграє співвідношення внеску (як грошового, так і не грошового) від третьої сторони або з власних коштів і розміру фінансування, про яке клопочеться заявник.
VI. Критерії надання коштів
Заявки розглядаються незалежним міжнародним журі, яке керується такими критеріями:
VI — а. Змістовні критерії
Апплікант пропонує переконливу концепцію проекту, яка відповідає цілям програми, а саме:
1) Заявник обґрунтовує необхідність і актуальність запланованих заходів.
2) Проект спрямований на вказану вище цільову групу, перш за все на жертв тоталітарних режимів; перевага надається проектам, в розробці яких активну участь брали представники цільової групи.
3) Проект сприяє подоланню соціальної ізольованості літніх людей і допомагає інтеграції цільової групи у суспільстві.
4) Проект передбачає участь різних поколінь.
5) Проект заохочує залучення волонтерів, заходи ґрунтуються на принципах само- та взаємодопомоги. Якщо у проекті передбачене надання допомоги силами волонтерів людям немобільним, прикутим до ліжка і таким, що потребують спеціального догляду, виконавці проектів повинні мати в штаті організації професійного працівника, що, володіє відповідними знаннями та навичками. Такій працівник повинен організовувати і наставляти волонтерів у їх роботі, отримувати від них інформацію про стан здоров’я підопічного і, в разі необхідності, організувати звернення до соціальних і медичних установ.
6) Усі заходи повинні бути адаптовані до потреб і можливостей цільової групи. Гуманітарні аспекти проекту (дискусії, збір спогадів, обговорення книг, фільмів, тощо) мають виконуватися у найбільш обережний спосіб,щоби уникнути завданню повторної психологічною травми..
7) Проект розрахований на надання довгострокового впливу на якість життя людей похилого віку.
8) Проект здатний вплинути на руйнування в суспільній свідомості стереотипів стосовно пенсійного віку і сприяє суспільному визнанню життєвого досвіду осіб, які, пережили репресії.
VI — b. Організаційні та адміністративні критерії
Заявка включає обґрунтований бюджет і план-графік роботи за проектом. Проект економно спланований..
9) Організація-апплікант має у своєму розпорядженні необхідні і достатні ресурсами для виконання проекту.
10) Якщо апплікант клопочеться про підтримку проекту, який вже виконується, то у новій заявці має передбачатися підвищення його ефективності, розширення заходів або надання ім постійного характеру..
11) Складовою частиною бюджету проекту є використання власних коштів або коштів третьої сторони, наприклад, використання безкоштовного приміщення, праці волонтерів.
VII. На що / кому Фонд коштів не надає?
• на фінансування лікування окремих осіб у державних або приватних лікарнях або у санаторно-курортних закладах,
• на надання гуманітарної допомоги (продуктів харчування, медикаментів) окремим особам або закладам, на фінансування професійних патронажних послуг (див пункт 6),
• на купівлю нерухомості,
• на ремонтно-будівельні роботи, наприклад будівництво або перебудову будинків перестарілих, лікарень, тощо,
• на науково -дослідницькі проекти,
• на заходи в рамках статутної діяльності установ, на виконання засадних задач державних та муніципальних структур,
• на комерційні проекти,
• приватним особам та ініціативним групам без статусу юридичної особи
VIII. Процедура подання заявок і прийняття рішення
Для клопотання про надання коштів пакет документів має бути доставлений до офісу ВБО «ТЛУ» в період з 01 жовтня до 17 годин 1 грудня 2011 року. Бланки можна скачати в Інтернеті на сайтах www.tlu.org.ua та www.mestovstrechi.info До заповненої та підписаної аплікаційної форми слід додати пакет документів за переліком, наведеним в апплікаційній формі. Заявка має бути підписана правомочним представником вашої організації і завірена печаткою організації. Прохання не брошурувати документи і не підшивати їх у папки. Проектні заявки розглядає незалежне міжнародне журі. На основі його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління Фонду «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє». Про рішення щодо проекту аппліканта інформує організатор програми; у випадку відхилення проекту обґрунтування відмови не надається. Угоди про фінансування укладатимуться до вересня 2012 року; початок виконання проекту має бути заплановано на жовтень 2012 року.

Консультації для апплікантів надає ВБО «Турбота про літніх в Україні»:
Адреса: 02100, Київ, вул. Бажова, 2, 23
Телефон: 0 44 559 38 63, 044 229 54 61
Факс: 044 559 38 63
E-mail: turbotaprolitnih@i.ua
www.tlu.org.ua , www.mestovstrechi.info
Контактні особи:
Галина Олександрівна Полякова
Ірина Федорівна Каткова
Світлана Анатоліївна Ковальчук

Німецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє » (www.stiftung-evz.de) є сумісна ініціатива суспільства та приватного бізнесу. Задача фонду — збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму і перетворення в життя проектів, спрямованих на укріплення взаєморозуміння між народами. Фонд підтримує міжнародні проекти в області критичного розгляду історії, дій у підтримку демократії и прав людини, гуманітарних заходів для жертв націонал-соціалізму.

Фонд був заснований 2000 року для виплати компенсацій колишнім підневільним робітникам. Виплати були завершені 2007 року. Більш ніж 1,66 мільйонів осіб у 98 країнах світу отримали загалом 4,37 мільярдів євро. Капітал Фонду обсягом 5,2 мільярдів євро надали німецька держава та приватні підприємства. Для підтримки проектів у якості фундаторського капіталу було заброньовано 358 мільйонів євро.

Аплікаційна форма на отримання гранту

Аплікаційна форма на отримання гранту

Пошук
Розділи
5b6c2c8401d5f94c

Місцями пам`яті жертв нацизму

З 13 областей та міста Києва до ...

ПОВІДОМЛЕННЯ

       Шановні члени УСВЖН !     ...

З ЮВІЛЕЄМ, МАРКІЯНЕ ДМИТРОВИЧУ!

Вельмишановний Маркіяне Дмитровичу ! Прийміть найщиріші вітання з ...

Збереження та вшанування пам`яті жертв Голокосту на Могилів-Подільщині.

http://usvzn.com/wp-content/uploads/2020/10/202010by.mp4

«Відвідування місць пам’яті у Могилів — Подільському

«Відвідування місць розташування гетто, військових пам’ятників, військових ...
Фото витинанки Марії Гоцуляк

Жертви нацистських переслідувань з регіонів України і міста Києва відвідали Могилів-Подільщину в рамках програми «Діти за колючим дротом : біль і пам`ять»

                [audio mp3="http://usvzn.com/wp-content/uploads/2020/10/Vidviduvannya-pamyatnikh-misc-u-Mogiliv-Podilsku.mp3"][/audio]

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні члени УСВЖН ! Шановна громадськість !   Громадська організація ...

Пам’ятаємо та шануємо

https://youtu.be/rLHbziB3vUQ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні члени УСВЖН ! Шановна громадськість !   Громадська ...

29 вересня вшанування жертв трагедії Бабиного Яру

29 вересня - День пам’яті жертв Бабиного ...
Останні записи