Опубликовано 16th Октябрь 2011 |

Новий конкурс

turbota

Гуманітарна програма підтримки для України
від Федерального Фонду «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» Німеччина
у співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією
«Турбота про літніх в Україні»

Оголошення 4 конкурсу, жовтень 2011 року
Програма підтримки ініційована німецьким Фондом «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє», який і після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надають підтримку колишнім жертвам націонал — соціалізму. Організатором програми і конкурсу на фінансування проектів в Україні є ВБО «ТЛУ».


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


До участі у програмі підтримки «Місце зустрічі — Діалог» запрошуються українські організації, діяльність яких спрямована на покращення стану літніх людей в країні, перш за все — жертв тоталітарних режимів. В рамках програми на місцевому рівні створюються місця зустрічі — площадки для спілкування — преш за все осіб похилого віку; також створюються умови для появи в учасників нових життєвих імпульсів та інтересів, суспільного визнання досвіду та життєвих досягнень літніх людей, а відтак — підвищення їх соціального статусу. Німецький Фонд «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» і його українські партнери вважають, що люди навіть дуже поважного віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема це стосується осіб, що народилися до травня 1945 року, постраждали від націонал-соціалізму, жертв війни і жертв сталінізму цього віку, які можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

I. Цілі програми підтримки
1. Підвищення соціального статусу осіб похилого віку, в том числі жертв тоталітарних режимів; суспільне визнання їх доль і життєвого досвіду.
2. Надання можливості для активної участі літніх людей у суспільному житті, подолання їх ізольованості з допомогою різних заходів в місцях зустрічі..
3. Визнання взаємної відповідальності поколінь. Літні люди і, зокрема, учасники проектів, мають сприйматися не як безпорадні старі люди або жертви, а як особи, які завдяки своєму досвіду та знанням здатні вносити важливий внесок у розвиток суспільства.
4. Сприяння усвідомленню історії свого життя і своєї країни через заходи, спрямовані на встановлення діалогу поколінь за участі жертв тоталітарних режимів.

II. Хто може подавати заявку?
Організації або установи України, що працюють з людьми похилого віку або такі, що діють у соціальній або культурно-просвітницькій сфері (бажано охоплення різних поколінь), тобто
• неурядові, неприбуткові, релігійні та інші громадські організації;
• державні та муніципальні структури, якщо вони планують виконання проекту у партнерстві з недержавними організаціями, а запланована проектна діяльність не є статутною діяльність заявника і не фінансується з державного бюджету.
• Апплікантом проекту є юридична особа, що відповідає наведеним вище вимогам;
III. Цільові групи
Основною цільовою групою є особи, які притягалися націонал-соціалістичним режимом до рабської та примусової праці, колишні в’язні концтаборів і гетто та колишні військовополонені. Але жертви сталінізму віком від 66 років та інші особи похилого віку також можуть запрошуватися до участі в проекті. Тому програм адресована переважно організаціям та закладам, які прагнуть залучати представників старшого покоління до активного життя.
IV. На які проекти можуть надаватися кошти?
Грошові кошти надаються організаціям і закладам, які створюють умови для зустрічей і сумісної діяльності літніх людей, особливо — жертв тоталітарних режимів. Учасники мають потримати стимул до виявлення власної ініціативи і самостійної організації заходів. Місця зустрічі можуть пропонувати літнім,людям такі заходи: участь у різних гуртках, у групах для обговорення актуальних питань, проблем, пов’язаних зі старінням, інших гуманітарних питань широкого кола; консультації, заходи з надання допомоги немобільним літнім людям, просвітницькі програми, екскурсії або зустрічі у затишних умовах на свята та з інших приводів. Вітаються також заходи за участі різних поколінь, де молоді і літні дискутують, обмінюються досвідом або ближче знайомляться один з одним (дискусійні клуби, виставки, театральні групи, співи, допомога у виконанні домашніх завдань, комп’ютерні курси, і таке інше.). Особлива увага надається регулярності та інноваційності заходів, участі в них різних поколінь.
V. Фінансування
• Проекти можуть плануватися на термін до двох років. В залежності від обсягу, тривалості та масштабу заходів сума гранту може становити від 5.000 до 20.000 євро на рік.
• Очікується економне фінансове планування, що відповідає змісту проекту і місцевим умовам. При оцінюванні бюджету проекту важливу роль відіграє співвідношення внеску (як грошового, так і не грошового) від третьої сторони або з власних коштів і розміру фінансування, про яке клопочеться заявник.
VI. Критерії надання коштів
Заявки розглядаються незалежним міжнародним журі, яке керується такими критеріями:
VI — а. Змістовні критерії
Апплікант пропонує переконливу концепцію проекту, яка відповідає цілям програми, а саме:
1) Заявник обґрунтовує необхідність і актуальність запланованих заходів.
2) Проект спрямований на вказану вище цільову групу, перш за все на жертв тоталітарних режимів; перевага надається проектам, в розробці яких активну участь брали представники цільової групи.
3) Проект сприяє подоланню соціальної ізольованості літніх людей і допомагає інтеграції цільової групи у суспільстві.
4) Проект передбачає участь різних поколінь.
5) Проект заохочує залучення волонтерів, заходи ґрунтуються на принципах само- та взаємодопомоги. Якщо у проекті передбачене надання допомоги силами волонтерів людям немобільним, прикутим до ліжка і таким, що потребують спеціального догляду, виконавці проектів повинні мати в штаті організації професійного працівника, що, володіє відповідними знаннями та навичками. Такій працівник повинен організовувати і наставляти волонтерів у їх роботі, отримувати від них інформацію про стан здоров’я підопічного і, в разі необхідності, організувати звернення до соціальних і медичних установ.
6) Усі заходи повинні бути адаптовані до потреб і можливостей цільової групи. Гуманітарні аспекти проекту (дискусії, збір спогадів, обговорення книг, фільмів, тощо) мають виконуватися у найбільш обережний спосіб,щоби уникнути завданню повторної психологічною травми..
7) Проект розрахований на надання довгострокового впливу на якість життя людей похилого віку.
8) Проект здатний вплинути на руйнування в суспільній свідомості стереотипів стосовно пенсійного віку і сприяє суспільному визнанню життєвого досвіду осіб, які, пережили репресії.
VI — b. Організаційні та адміністративні критерії
Заявка включає обґрунтований бюджет і план-графік роботи за проектом. Проект економно спланований..
9) Організація-апплікант має у своєму розпорядженні необхідні і достатні ресурсами для виконання проекту.
10) Якщо апплікант клопочеться про підтримку проекту, який вже виконується, то у новій заявці має передбачатися підвищення його ефективності, розширення заходів або надання ім постійного характеру..
11) Складовою частиною бюджету проекту є використання власних коштів або коштів третьої сторони, наприклад, використання безкоштовного приміщення, праці волонтерів.
VII. На що / кому Фонд коштів не надає?
• на фінансування лікування окремих осіб у державних або приватних лікарнях або у санаторно-курортних закладах,
• на надання гуманітарної допомоги (продуктів харчування, медикаментів) окремим особам або закладам, на фінансування професійних патронажних послуг (див пункт 6),
• на купівлю нерухомості,
• на ремонтно-будівельні роботи, наприклад будівництво або перебудову будинків перестарілих, лікарень, тощо,
• на науково -дослідницькі проекти,
• на заходи в рамках статутної діяльності установ, на виконання засадних задач державних та муніципальних структур,
• на комерційні проекти,
• приватним особам та ініціативним групам без статусу юридичної особи
VIII. Процедура подання заявок і прийняття рішення
Для клопотання про надання коштів пакет документів має бути доставлений до офісу ВБО «ТЛУ» в період з 01 жовтня до 17 годин 1 грудня 2011 року. Бланки можна скачати в Інтернеті на сайтах www.tlu.org.ua та www.mestovstrechi.info До заповненої та підписаної аплікаційної форми слід додати пакет документів за переліком, наведеним в апплікаційній формі. Заявка має бути підписана правомочним представником вашої організації і завірена печаткою організації. Прохання не брошурувати документи і не підшивати їх у папки. Проектні заявки розглядає незалежне міжнародне журі. На основі його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління Фонду «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє». Про рішення щодо проекту аппліканта інформує організатор програми; у випадку відхилення проекту обґрунтування відмови не надається. Угоди про фінансування укладатимуться до вересня 2012 року; початок виконання проекту має бути заплановано на жовтень 2012 року.

Консультації для апплікантів надає ВБО «Турбота про літніх в Україні»:
Адреса: 02100, Київ, вул. Бажова, 2, 23
Телефон: 0 44 559 38 63, 044 229 54 61
Факс: 044 559 38 63
E-mail: turbotaprolitnih@i.ua
www.tlu.org.ua , www.mestovstrechi.info
Контактні особи:
Галина Олександрівна Полякова
Ірина Федорівна Каткова
Світлана Анатоліївна Ковальчук

Німецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє » (www.stiftung-evz.de) є сумісна ініціатива суспільства та приватного бізнесу. Задача фонду — збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму і перетворення в життя проектів, спрямованих на укріплення взаєморозуміння між народами. Фонд підтримує міжнародні проекти в області критичного розгляду історії, дій у підтримку демократії и прав людини, гуманітарних заходів для жертв націонал-соціалізму.

Фонд був заснований 2000 року для виплати компенсацій колишнім підневільним робітникам. Виплати були завершені 2007 року. Більш ніж 1,66 мільйонів осіб у 98 країнах світу отримали загалом 4,37 мільярдів євро. Капітал Фонду обсягом 5,2 мільярдів євро надали німецька держава та приватні підприємства. Для підтримки проектів у якості фундаторського капіталу було заброньовано 358 мільйонів євро.

Аплікаційна форма на отримання гранту

Аплікаційна форма на отримання гранту

Пошук
Розділи
1545644883-6599

Новорічне вітання

Дорогі побратими по долі !   Від імені Української ...
DSC01074

Відвідування місць оборони Житомира, військових пам’ятників та військових поховань

Відвідування місць оборони Житомира, військових пам’ятників та ...
DSC00773

«Зустріч поколінь «Ми поруч»

11 грудня поточного року Українською спілкою в’язнів ...
20181130_122227

Відвідування місць поховань, місць розташування концтаборів, пам’ятних знаків, Меморіалу в Урочищі «Бабин Яр», військових пам’ятників та військових поховань

Відвідування місць поховань, місць розташування Сирецького та ...
DSC00368

«Діалог поколінь»

29 листопада 2018 року в міському Палаці ...

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні члени УСВЖН ! Шановна громадськість !   Громадська організація  «Українська  ...

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні члени УСВЖН ! Шановна громадськість !               Українська ...
IMG_2476

Радісна подія

З нагоди чергової річниці Незалежності України Президент ...

Відвідування місць визволення Києва, як головного етапу визволення України від фашистських загарбників в селі Нові Петрівці

Українською спілкою в'язнів - жертв нацизму проведено ...

Відвідування місць початку визволення Києва від фашистських загарбників в селі Балико — Щучинка

Українською спілкою в'язнів - жертв нацизму проведено ...
Останні записи