Опубликовано 4th Октябрь 2013 |

Оголошення 6 конкурсу,
жовтень 2013 р.

image003

Гуманітарна програма підтримки для України

Фонду «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє», Німеччина,

у співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією

«Турбота про літніх в Україні»


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Читать на русском

Скачати документи для участі у конкурсі

Програма підтримки ініційована німецьким фондом «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» (фонд EVZ), який й після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надає підтримку жертвам націонал — соціалізму. Організатором програми та конкурсу на фінансування проектів в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні».

Німецький Фонд «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» та його українські партнери вважають, що люди навіть дуже похилого віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема це стосується осіб, які переслідувалися за націонал-соціалізму, які з огляду на свої  біографії можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка проектів некомерційних організацій, спрямованих на підтримку і розвиток активності людей похилого віку, перш за все тих, що постраждали від націонал-соціалізму.

I.          Цілі програми підтримки «Місце зустрічі – Діалог»

Головною метою програми підтримка полягає в тому, щоби заради визнання страждань осіб, які переслідувалися нацистським режимом, віддати належне їх долям і зробити внесок до покращення стану цих людей в країнах проведення проектів (Україні, Білорусі та Російській Федерації).

Надання грантів для конкретних проектів та виконання заходів в рамках програми спрямовано на виконання таких задач:

•          У місцях зустрічей, на які надаватимуться кошти, або у домашньому оточенні Учасникам проектів, що пережили націонал-соціалізм, пропонуватимуться різні варіанти для їх участі у суспільному житті і подоланні їх ізольованості, відірваності від життя громади.

•          Через встановлення контактів з молодим поколінням і через покладання на себе відповідальності за нього учасники проектів  сприйматимуться не лише як старі люди, що постраждали і потребують допомоги, а як особистості, які, завдяки своєму життєвому досвіду можуть зробити важливий внесок у життя суспільства.

•          Через заходи, спрямовані на встановлення діалогу між генераціями, молоді та літні учасники проектів спонукаються до участі у сумісних заходах та надання взаємопідтримки.

•          За рахунок надання додаткової допомоги маломобільним та немобільним жертвам націонал-соціалізму проекти сприятимуть тому, щоби ці люди дуже похилого віку змогли якомога довше залишатися жити у звичному для них домашньому середовищі.

•          Підтримка проектів покликана пригорнути увагу громади до соціального стану цільової групи на місцевому на національному рівнях, спонукати готовність надавати допомогу,  підвищити їх соціальний статус, покращити побут, змінити уявлення про старість.

II.         Цільові групи:

1.         Основна цільова група: люди, що постраждали від націонал-соціалістичного режиму: колишні в’язні концтаборів і гетто, колишні примусові працівники, радянські військовополонені та інші категорії. До  проектів мають залучатися як мобільні люди, так і такі, хто не в змозі пересуватися поза межами свого помешкання.

2.         Літні люди, які народилися до 09 травня 1945 року, і люди інших поколінь, залучені до сумісної діяльності  в рамках проектів.

III.        Хто може подавати аплікацію? 

Організації або заклади України, які працюють з людьми похилого віку або провадять соціальну та/або культурно-просвітницьку діяльність (бажано таку, що охоплює різні покоління):

•          некомерційні і релігійні організації та інші громадсько-корисні об’єднання;

•          державні структури (територіальні центри, будинки перестарілих, тощо), якщо вони мають власний юридичний статус і планують виконання проекту у партнерстві з організаціями громадянського суспільства. Діяльність, що описана в аплікації, не може бути основною статутною діяльністю установи, яка фінансується з державного бюджету.

•          заявником (аплікантом) проекту є юридична особа, що відповідає вищенаведеним вимогам;

•          схвалюється адміністрування проекту молодіжною організацією у партнерстві з недержавними організаціями літніх людей.

Журі з рівним ступенем об’єктивності розглядає заявки від організацій, які вперше беруть участь у конкурсі, та від тих, які вже були підтримані Фондом EVZ.

IV.       На які проекти можуть бути надані кошти?

Грошові кошти надаються організаціям та закладам, що створюють можливості для зустрічей і сумісної діяльності літніх людей – переважно жертв націонал-соціалізму, а також передбачають залучення до участі у проекті маломобільних і немобільних учасників основної цільової групи.

В рамках проектів повинні бути створені «місця зустрічі»– площадки для сумісної діяльності і спілкування людей похилого віку (див. «цільові групи» вище).

«Місця зустрічі» можуть пропонувати літнім людям справи за інтересами (творі та аматорські гуртки, майстер-класи, групи само- та взаємодопомоги, освітні або просвітницькі заходи, театральні групи, комп’ютерні курси, оздоровчі вправи, екскурсії, тощо), площадки для обговорення цікавих питань, можливості для презентації власних досягнень.

В рамках проектів може бути передбачене надання психологічної, юридичної, соціальної підтримки літнім людям як додатковий компонент для виконання вказаних видів активності; можливі й заходи з надання допомоги і організації дозвілля  для немобільних літніх людей, а також надання допомоги родинам — психологічної, освітньої — як опікуватися, як обладнати житло для зручного проживання маломобільної людини.

Схвалюється сумісна діяльність людей різного віку, в результаті якої виникає інтерес людей різних поколінь один до одного, визнання життєвого досвіду і досягнень людей старшого покоління.

Особлива увага при цьому приділяється регулярності та іноваційності в організації таких міжгенераційних заходів.

V.        Фінансування

1)        Проекти можуть плануватися на термін до двох років. В залежності від обсягу, тривалості і масштабу запланованих заходів можуть бути надані кошти в сумі від 5000 до 20000 євро на рік.

2)        Очікується економне фінансове планування, що відповідає змісту проекту і місцевим умовам. В оцінці наданого бюджету суттєву роль відіграє співвідношення внеску (як грошового, так і негрошового) від третіх осіб або власних коштів та обсягу фінансової підтримки, про яку клопочеться аплікант.

VI.       Критерії оцінки аплікацій (заявок)

Формальні критерії

1)        Відповідність проекту вимогам щодо оформлення аплікації (заявки) та бюджету.

2)        Наявність повного пакету документів для участі у конкурсі.

3)        Відповідність проекту цілям Програми, напрямкам діяльності, участь зазначених цільових груп.

Якщо аплікація не відповідає формальним критеріям, вона не передається на розгляд Журі.

Змістовні критерії 

1)        Аплікант (заявник) пропонує переконливу концепцію проекту, яка відповідає цілям програми.

2)        Проект сприяє подоланню соціальної ізольованості маломобільних та/або немобільних людей і посилює їх інтеграцію у суспільство.

3)        Аплікант (заявник) обґрунтовує необхідність і актуальність запланованих заходів з огляду на аналіз ситуації та  потреб цільової групи у відповідності до регіону реалізації проекту.

4)        Проект розрахований на впровадження тривалого впливу на якість життя основної цільової групи шляхом організації заходів, які включають регулярне залучення цільової групи і максимально індивідуальний підхід в роботі з нею. Перевага надається проектам, до розробки яких активно долучилися представники основної цільової групи.

5)        Проект передбачає участь різних поколінь.

6)        Усі заходи проекту мають бути адаптовані до вікових характеристик і потреб основної цільової групи. Гуманітарні аспекти проекту (дискусії, збір спогадів, обговорення книг, фільмів, тощо) повинні проводитися найбільш щадним способом для запобігання нанесення вторинної психологічної травми.

7)        Проект розвиває волонтерську роботу і передбачає надання допомоги з метою розвитку самодопомоги. Якщо планується надання допомоги силами волонтерів (особливо немобільним людям), то у проекті має бути передбачена і детально описана діяльність з залучення, навчання та підтримки волонтерів.

8)        Якщо проекти стосуються допомоги на волонтерській основі немобільним літнім людям і таким, що потребують спеціального догляду,  виконавці проектів повинні мати у штаті проекту професіонального соціального працівника, що має достатні знання щодо догляду за немобільними клієнтами, який буде організовувати і направляти волонтерів у їх роботі, отримувати від них інформацію про стан здоров’я підопічного і, в разі необхідності, інформувати соціальні й медичні установи про необхідність спеціалізованої допомоги, для немобільної людини.

9)        Проект здатний вплинути на зміну в громадській свідомості стереотипів щодо пенсійного віку, і сприяє громадському визнанню життєвого досвіду осіб, які пережили націонал-соціалістичні переслідування.

10)      В проекті передбачений і пророблений механізм інформування органів влади, ЗМІ та широкої громадськості.

Організаційні та адміністративні критерії 

1)        Проект є економічним.

2)        Організація-аплікант володіє необхідними і достатніми ресурсами (кадри, логістика, спеціальні знання) для виконання проекту, якщо його буде профінансовано.

3)        Якщо аплікант подає на конкурс проект, що вже виконується, то в новій аплікації має бути передбачений його розвиток.

4)        Обґрунтованість бюджету і відповідність запланованих видаткових статей проектній діяльності.

5)        Ефективність (співвідношення витрат та запланованого результату) проекту.

6)        Наявність власного внеску організації та/або залучення додаткових джерел фінансування.

VII.      На що / кому Фонд EVZ коштів не надає?

•          на проекти, що передбачають діяльність, яка не відповідає статутним цілям та статутній діяльності організації-апліканта;

•          на поточну діяльність організації, що не пов’язана с реалізацією проекту;

•          на виконання основних задач державних або муніципальних структур,

•          на проекти, які передбачають надання прямої адресної матеріальної або медичної допомоги фізичним особам та надання професійних патронажних послуг,

•          на придбання нерухомості,

•          капітальне будівництво і капітальний ремонт,

•          академічні (наукові) дослідження,

•          проекти, які передбачають проведення одного окремого заходу (фестивалю, одного спеціального свята, тощо),

•          на комерційні проекти, спрямовані на здобуття прибутку,

•          приватним особам або незареєстрованим як юридичні особи ініціативам та групам.

VIII.     Процедура подачі аплікації та прийняття за ними рішень

Для клопотання про надання коштів слід в період з 08 жовтня до 02 грудня 2013 року надати до центрального офісу Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні»  (ВБО ТЛУ) аплікацію встановленої форми.

В рамках конкурсу від організації може бути надано не більше однієї проектної заявки.

Бланки можна скачати в Інтернеті на сайті ВБО ТЛУ www.tlu.org.ua або на сайті програми www.mestovstrechi.info

Прохання звертатися до центрального офісу ВБО ТЛУ для консультацій особисто, за телефоном або  електронною поштою. До заповненого й завіреного підписом відповідальної особи та печаткою бланку аплікації необхідно додати завірені керівництвом організації копії свідоцтва про державну реєстраціє юридичної особи, статуту, довідки про постановку на облік платника податків. За необхідності ВБО ТЛУ має право вимагати надання додаткових документів, в том числі комплект фінансової звітності (бухгалтерського балансу) за 2012 рік з відміткою податкового органу.

Аплікації та усі необхідні документи мають бути надані не пізніше 17-00 02 грудня 2013 року поштовим відправленням за адресою, що вказано нижче. Аплікація має бути підписана правомочним представником вашої організації і завірена печаткою організації. Прохання не брошурувати документи і не скріплювати їх у теки.

Аплікації розглядатиме незалежне міжнародне журі. З урахуванням його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління німецького Фонду „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“. Про рішення щодо підтримки проекту аплікантові повідомить організатор програми; у випадку відхилення проекту обґрунтування такого рішення не пояснюється.

Угоди про фінансування укладатимуться до вересня 2014 р. Рекомендовано планувати початок виконання проекту не раніше 1 вересня 2014 року.

Консультування аплікантів виконує організатор Програми в Україні Всеукраїнська благодійна організація  «Турбота про літніх в Україні»:

Адреса:  02100, місто Київ, вул. Бажова, буд. 2, кв. 23

Телефон: (44) 559 38 63 та (44) 229 54 61 85

Факс: (44) 559 38 63

E-mail: turbotaprolitnih@i.ua

Скачати документи для участі у конкурсі

Контактна особа:
Світлана Анатоліївна Ковальчук, адміністратор Програми «Місце зустрічі – Діалог в Україні.

Німецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“

Німецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“

Німецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“ (www.stiftung-evz.de) є сумісною ініціативою держави, суспільства і приватного бізнесу. Задача фонду – збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму і перетворення у життя проектів, спрямованих на укріплення взаєморозуміння між народами. Фонд підтримує міжнародні проекти у сфері критичного розгляду історії, виступів за демократію та права людини, гуманітарних заходів  для жертв націонал-соціализму. Фонд було засновано 2000 року для виплати компенсацій колишнім примусовим робітникам. Виплати були завершені 2007 року. Понад 1,66 мільйона осіб у 98 країнах світу отримали загалом 4,37 мільярда євро. Капітал Фонду обсягом 5,2  мільярда євро надали Уряд Німеччини та приватні підприємства. Як статутний капітал для підтримки проектів було зарезервовано 358 мільйона євро.

Всеукраїнська благодійна організація „Турбота про літніх в Україні”

Всеукраїнська благодійна організація „Турбота про літніх в Україні”

Всеукраїнська благодійна організація „Турбота про літніх в Україні” (ВБО «ТЛУ») є неприбутковою організацією, яка ґрунтується на принципах само- та взаємодопомоги людей похилого віку на засадах волонтерства. Організація дії у 10 регіонах і об’єднує 2000 волонтерів у в 16 відділеннях та підрозділах по всій Україні. Метою діяльності організації є покращення якості життя літніх людей і їх ресоціалізація шляхом залучення літніх людей до активної життєвої позиції та допомоги своїм ровесникам. З 2008 року ВБО ТЛУ є партнером Федерального Фонду Німеччини «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» і виконує координацію Програми «Місце зустрічі – Діалог» в Україні. З 2012 року ВБО ТЛУ є афілійованим членом міжнародної організації HelpAge International і членом Європейської Асоціації літніх людей (EURAG).

Пошук
Розділи
20210411-1

11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Шановні побратими по долі ! Шановні колеги !   Сьогодні ...
1583251320-2292

Вітання з 8 березня!

Дорогі жінки !   Від імені громадської організації «Українська ...

УСВЖН — 30 років !

                                  Шановні члени УСВЖН !                               Шановні ...
t5

27 січня — Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, в усьому світі відзначають ...
Christmas gold balls and pine on a festive background

Поздоровлення з Новим Роком

Шановні колеги !!! Шановні друзі !!!   Від ...

Відвідування місць розташування концтабору, гетто, інших місць примусового тримання, військових пам`ятників, військових поховань у місті Львові

В рамках програми «Діти за колючим дротом: ...

Відвідування місць розташування гетто, табору примусової праці, місць розстрілу євреїв, військових пам’ятників, військових поховань у місті Луцьку

Захід «Відвідування місць розташування гетто, табору примусової ...
5b6c2c8401d5f94c

Місцями пам`яті жертв нацизму

З 13 областей та міста Києва до ...

ПОВІДОМЛЕННЯ

       Шановні члени УСВЖН !     ...

З ЮВІЛЕЄМ, МАРКІЯНЕ ДМИТРОВИЧУ!

Вельмишановний Маркіяне Дмитровичу ! Прийміть найщиріші вітання з ...
Останні записи