Опубликовано 3rd Октябрь 2016 |

Оголошення
9-го конкурсу
1 жовтня 2016 р.

bufer-obmena-1

Гуманітарна програма підтримки для України Фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє», Німеччина,
у співпраці з Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні»

 

Оголошення 9 конкурсу, 1 жовтня 2016 року.

Програма підтримки «Місце зустрічі — діалог» ініційована німецьким фондом «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (Фонд EVZ), який і після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надає підтримку жертвам націонал — соціалізму.

Організатором програми і конкурсу на фінансування проектів в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні».
Німецький Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» та його українські партнери вважають, що люди навіть дуже похилого віку не є лише користувачами послуг, але й відіграють  важливу роль у житті суспільства. Зокрема це стосується до осіб, які переслідувалися за часів націонал-соціалізмі, і які з огляду на свої біографії можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка проектів некомерційних організацій, спрямованих на підтримку и розвиток активності постраждалих від націонал-соціалізму людей.

Українською мовою Російською мовою

I. Цілі програми підтримки «Місце зустрічі — Діалог»

Загальна мета програми підтримки полягає у покращенні якості життя колишній жертв націонал-соціалізму.

 1. Жертви націонал-соціалізму беруть участь у житті суспільства, мають можливості для спілкування та користуються загальним визнанням і повагою.
 2. Некомерційні організації залучають активних членів громади до підтримки жертв націонал-соціалізму та забезпечують ефективність та регулярність підтримки, що надається.
 3. Різні покоління пізнають одне одного у діалозі, люди будують свої стосунки на засадах взаємодопомоги та взаємної відповідальності.
 4. Представники основної цільової групи отримують практичну допомогу, що допомагає їм якомога довше жити незалежним життям у домашньому оточенні.
 5. Держава і громадяни віддають належне життєвому досвіду та досягненням людей, які постраждали від націонал-соціалізму, і створюють сприятливі умови для їх життя.

II. Цільова група:

 1. Основна цільова група (ОЦГ): люди, які постраждали від націонал-соціалістичного режиму: колишні в’язні концтаборів і гетто, колишні примусові робітники, радянські військовополонені та інші. До проектів мають долучатися мобільні люди, а також люди, які не в змозі покинуть свого помешкання.
 2. Літні люди, які народилися до 09 травня 1945 року, і люди інших поколінь, які залучатимуться до сумісної діяльності в рамках проектів.

 

III. На які проекти можуть надаватися кошти?

В рамках проектів фінансуються різні види діяльності, які сприятимуть покращенню якості життя жертв націонал-соціалізму.

Проект може включати один або декілька з наведених нижче напрямків:

 1. Організація «місця зустрічі» для спілкування;
 2. Заняття за інтересами (заохочується сумісна діяльність людей різного віку);
 3. Групові оздоровчі заняття, заходи зі здорового способу життя;
 4. Екскурсії, посильні поїздки, прогулянки;
 5. Заходи з підвищення мобільності тих, хто не в змозі самостійно виходити з дому (супровід);
 6. Практична допомога цільовій групі у побуті силами волонтерів;
 7. Регулярне відвідування маломобільних членів цільової групи вдома;
 8. Залучення до просвітницької діяльності та розповсюдження досвіду;
 9. Організація волонтерської допомоги цільовій групі, що включає підготовку та супровід волонтерів;
 10. Робота з сім’ями немобільних людей з цільової групи, наприклад, надання їм психологічної та тренінгової підтримки;
 11. Захист та адвокація інтересів жертв націонал-соціалізму;
 12. Залучення представників цільової групи до діяльності організацій громадянського суспільства та/або до розв’язання проблем громади;
 13. Інше (інші інноваційні напрямки культурно-просвітницької та соціальної діяльності).

Низку прикладів добрих проектів Ви знайдете на веб-сайті програми: http://www.mestovstrechi.info

IV. Хто може подавати заявку?

До участі у Конкурсі запрошуються некомерційні організації (серед них: недержавні,  державні, муніципальні, громадські, релігійні та інші), які зареєстровані та діють в Україні.

Державні та муніципальні організації можуть брати участь у конкурсі лише у партнерстві з громадськими організаціями, та якщо запланована проектна діяльність виходить за межі поточної діяльності організації і не фінансується з бюджету. Партнерська взаємодія має починатися на етапі розробки проекту. У такому випадку до заявки має додаватися копія партнерської угоди про наміри сумісного виконання даного проекту. Заохочується адміністрування проекту молодіжними організаціями у партнерстві з недержавними організаціями літніх людей.

V. Фінансування

Проекти можуть плануватися на термін до двох років.

Залежно від обсягу, тривалості та змісту проекту фінансування може складати від 5.000 до 20.000 євро на рік.

У плануванні бюджету аплікант має керуватися принципами економії та ефективності. Вклад власних коштів та/або коштів третіх осіб (грошових, матеріальних та нематеріальних) у реалізацію проекту заохочується, але не є визначальним у оцінюванні членами журі та Фондом EVZ конкурсної заявки.

Індивідуальна допомога для жертв націонал-соціалізму (наприклад, засоби гігієни для немобільних та ін.) може фінансуватися за певних умов у обмеженому обсягу. Будь-ласка, проконсультуйтеся з цього питання з організатором програми.

VI. Критерії оцінки заявок

Формальні критерії

 1. Відповідність статусу апліканта проекту вимогам конкурсу;
 2. Відповідність проекту вимогам щодо оформленню заявки, які також стосуються і до бюджету;
 3. Наявність повного пакету документів для участі у конкурсі;
 4. Відповідність проекту цілям Програми, участь цільової групи;
 5. Розмір фінансування, що запитується, не перевищує граничного обсягу (20.000 Євро на рік);

Якщо вплікація не відповідає формальним критеріям, вона не передається на розгляд жури.

Змістовні критерії 

 1. Аплікант обґрунтував необхідність та актуальність проекту, з урахуванням аналізу ситуації та потреб цільової групи у регіоні, де буде виконуватися проект. Перевага надається проектам, до розробки яких активно залучалися представники цільової групи.
 2. Цілі та задачі проекту реалістичні та відповідають обґрунтованим потребам.
 3. Цільова група жертв націонал-соціалізму направду досягається, і кількість її представників добре співвідноситься з загальною кількістю учасників проекту. Детально описано спосіб залучення цільової групи проекту.
 4. Проект передбачає регулярну участь представників цільової групи, активне долучення мало- та немобільних жертв націонал-соціалізму, заходи адаптовані до потреб і можливостей цільової групи. Заходи, які торкаються питань історії суспільства і приватного життя учасників (дискусії, обговорення книг, фільмів, тощо) повинні виконуватися у якнайбільш делікатний спосіб для запобігання нанесення вторинної психологічної травми. Заплановано психологічний та методичний супровід таких заходів.
 5. Проект розвиває волонтерську роботу. Якщо планується надання допомоги силами волонтерів (особливо немобільним людям), у проекті має бути передбачена і детально описана діяльність з залучення, навчання та підтримки волонтерів. Обсяг та характер їх задач реалістичні та сплановані відповідно до віку волонтерів.
 6. Проект передбачає участь різних поколінь. Особлива увага надається регулярності та іноваційності у організації міжгенераційних заходів.
 7. Проект розрахований на надання тривалого впливу на якість життя цільової групи за рахунок заходів, які передбачають регулярне залучення цільової групи і максимально індивідуальний підхід у роботі з нею.
 8. Проект ретельно спланований, діяльність детально описана і послуговує досягненню мети проекту. Заплановані результати є конкретними та значущими для цільової групи. Закладені кошти відповідають очікуваним результатам.
 9. У проекті передбачено та опрацьовано механізм інформування органів влади, ЗМІ та громадськості.
 10. Проект здатний вплинути на зміну у громадській свідомості стереотипів стосовно пенсійного віку та сприяє громадському визнанню життєвого досвіду осіб, які пережили націонал-соціалистичні переслідування.
 11. У проекті продумано механізм розповсюдження досвіду реалізації проекту, заходи з розповсюдження проектної ідеї, заплановано види діяльності, які надалі можуть забезпечуватися силами волонтерів.

Організаційні і адміністративні критерії

 1. Проект сплановано економно.
 2. Організація-аплікант володіє необхідними і достатніми ресурсами (кадри, логістика, фахові знання) для виконання проекту, якщо його буде підтримано.
 3. Якщо аплікант надає на конкурс проект, який вже реалізовується, то у новій аплікації має передбачатися його розвиток (подальший змістовний розвиток або перенос досвіду на новий проектний регіон). Очікується переконливий аналіз успіхів та невдач проекту, який вже був виконаний (Додаток № 10).
 4. Наявність власного внеску організації та/або залучення додаткових джерел фінансування заохочується, проте не є обов’язковим.
 5. Бюджет обґрунтований, заплановані витратні статті відповідають передбачуваній проектній діяльності. Економне співвідношення між витратами на поточну проектну діяльність та на адміністрування проекту.

VII. На що Фонд EVZ не надає коштів?

 • на проекті, що передбачають діяльність, яка не відповідає статутним цілям та статутній діяльності організації-апліканта;
 • на проекті, що передбачають виключно надання прямої адресної матеріальної або медичної допомоги фізичним особам або надання професійних патронажних послуг;
 • на проекті, що передбачають проведення одного окремого заходу (фестивалю, одного спеціалізованого свята, тощо);
 • на проекти, що включають лише проведення екскурсій або пам’ятних/святкових заходів;
 • на проекти, що передбачають надання грантів іншим організаціям;
 • на комерційні проекти, що передбачають отримання прибутку;
 • на поточну діяльність організації, яка не пов’язана з виконання проекту;
 • на виконання основних задач державних або муніципальних структур;
 • на придбання нерухомості, капітальне будівництво і капітальний ремонт;
 • на академічні (наукові) дослідження;
 • поїздки за кордон.

VIII. Процедура подачі аплікацій та прийняття за ними рішень

Для клопотання про надання коштів треба у період з 03 жовтня 2016 року до 30 листопада 2016 року надати до центрального офісу Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» заявку за встановленою формою. Бланки можна скачати в Інтернеті на сайті www.tlu.org.ua або на сайті програми www.mestovstrechi.info

В рамках конкурсу від організації може бути надано не більше однієї проектної пропозиції.

Прохання звертатися до центрального офісу Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» для консультацій особисто, за телефоном або електронною поштою. До заповненого та підписаного бланку аплікації необхідно додати завірені керівником організації копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту, довідки про взяття на облік платника податків. У разі необхідності Організатор Програми має право вимагати надання додаткових документів, у тому числі комплект фінансової звітності (бухгалтерського балансу) за 2014 рік з відміткою податкового органу.
Аплікація та усі необхідні документи мають бути надані не пізніше 17-тої години 30 листопада 2016 року  поштою або особисто за вказаною нижче адресою. Аплікація має бути підписана правомочним представником організації-апліканта і завірена печаткою організації. Прохання не брошурувати документи і не підшивати їх у папки.
Проектні апликації розглядає незалежне міжнародне журі. На основі його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління німецького Фонду EVZ — „Пам’ять, відповідальність, майбутнє“. Про рішення за проектом апліката інформує Організатор Програми; у випадку відхилення проекту пояснення не надається.

Організації, чиї проекти були рекомендовані жури для фінансування, отримають письмові рекомендації щодо доробки заявок. Якщо організація не може/не хоче доопрацювати заявку відповідно до рекомендацій Журі, то фінансова підтримка не надається.

Угоди про фінансування будуть укладені до 31 серпня 2017 року. Рекомендується планувати початок реалізації проекту не раніше 1 вересня 2017 року.

Консультування аплікантів виконує Організатор Програми – Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні»

Адреса: 02100, Київ, вул. Бажова, 2, 23
Телефон: 044 559 38 63
Факс: 044 559 38 63
E-mail: turbotaprolitnih@i.ua
Сайт: www.tlu.org.ua
http://www.mestovstrechi.info
Контактна особа:

Ірина Федорівна Каткова


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


evzНімецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“ (www.stiftung-evz.de) є сумісною ініціативою держави, суспільства і приватного бізнесу. Задача фонду – збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму та виконання проектів, спрямованих на укріплення взаєморозуміння між народами. Фонд підтримує міжнародні проекти у сфері критичного розгляду історії, захист демократії и прав людини, гуманітарних заходів  для жертв націонал-соціалізму.
Фонд був заснований 2000 року для виплат компенсацій колишнім примусовим робітникам. Виплати були завершені  2007 року. Більше 1,66 мільйона осіб у 98 країнах світу отримали загалом 4,37 мільярда євро. Капітал Фонду обсягом 5,2  мільярда євро надали німецька держава та приватні підприємства. Для підтримки проектів в якості установчого капіталу було заброньовано 358 мільйона євро.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


tur Всеукраїнська благодійна організація „Турбота про літніх в Україні” (ВБО «ТЛУ») є неприбутковою організацією, що побудована на принципах само-і взаємодопомоги людей похилого віку на засадах волонтерства. Організація працює у 9 регіонах, об’єднує майже 1500 волонтерів у 9 відділеннях та  підрозділах по всій Україні. Метою діяльності організації є покращення якості життя літніх людей та їх ресоціалізація шляхом залучення літніх людей до активної життєвої позиції та допомоги своїм ровесникам. З 2008 року ВБО ТЛУ є Партнером Федерального Фонду Німеччини «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» і координує Програму «Місце зустрічі – Діалог» в Україні. З 2012 року ВБО ТЛУ є афілійованим членом міжнародної організації HelpAge International і членом Європейської Федерації літніх людей (EURAG).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ

Українською мовою Російською мовою
Аплікація про надання гранту на проект Заявление о предоставлении гранта на проект
Додаток № 8 Приложение № 8
Робочий план виконання проекту Рабочий план реализации проекта
Додаток № 10 Приложение № 10
Фінансування проекту Финансирование проекта
Пошук
Розділи
Фото М.Д.Демидова3

Не стало Маркияна Дмитриевича Демидова

Сегодня из Киева пришла печальная весть – ...
ogon_svecha_33114

Голова УСВЖН Маркіян Демидов висловлює співчуття рідним та близьким з приводу смерті Омельченка Олександра Олександровича

25 листопада 2021 року пішов із життя ...

Вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Члени УСВЖН міста Києва на чолі з ...
titul-22-08-2019

З Днем Незалежності України !

Шановні побратими по долі ! Шановні колеги ! Шановні ...
IMG_20210622_111133_1

22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

22 червня український народ вшановує пам’ять своїх ...
c_174_v10c

З Днем Перемоги !

         У цей святковий ...
20210411-1

11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Шановні побратими по долі ! Шановні колеги !   Сьогодні ...
1583251320-2292

Вітання з 8 березня!

Дорогі жінки !   Від імені громадської організації «Українська ...

УСВЖН — 30 років !

                                  Шановні члени УСВЖН !                               Шановні ...
t5

27 січня — Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, в усьому світі відзначають ...
Останні записи